Czytania na każdy dzień w rodzinie

Jak czytania na każdy dzień wpływają na jakość relacji rodzinnych

W artykule znajdziesz propozycję jak wykorzystać serię czytania na każdy dzień do modlitwy nie tylko osobistej, ale i rodzinnej a nawet małżeńskiej oraz do przeprowadzenia budującej rozmowy z członkami rodziny.

Dialog małżeński, to specjalny czas jaki powinni dać sobie małżonkowie po to, by móc spotkać się ze sobą, pogłębić relację i ciągle odnawiać swoje wspólne życie. Sposoby na to znajdziesz tutaj. Warto też wiedzieć, że jest coś takiego jak dialog rodzinny, który polega na tym, że do rozmowy zapraszamy także dzieci.

Warto zorganizować taki wspólny czas rodzinny dzięki czemu wzmacnia się poczucie wśród dzieci, że ich zdanie się liczy i jest ważne. Można w ten sposób dowiedzieć się wielu rzeczy o dzieciach, ich potrzebach o których najpewniej byśmy się nie dowiedzieli. Taka rozmowa nie powinna być zastępnikiem dla dialogu małżeńskiego, lecz dopełnieniem.

Z drugiej strony dzieci powinny mieć świadomość, że relacja rodziców jest ważniejsza i nawet one nie mają prawa ingerować w tę relację. Takim przykładem kiedy buduje się w dzieciach przekonanie o tym, że rodzice nie są na wyłączność dzieci jest specjalny czas rodziców taki jak zaproponowano w kwadransie małżeńskim.

Dzieci potrafią zająć cały dostępny czas rodzicom a wtedy okazuje się, że po za obowiązkami małżonkowie nie mają już czasu dla siebie. Jest to częsty przypadek choć tak naprawdę uniemożliwia to budowanie i pogłębianie więzi między małżonkami a to jest początek sytuacji w której z czasem dochodzi do kryzysów małżeńskich i ogólnie oddalania się od siebie.

Czytania na każdy dzień skąd czerpać i jak prowadzić zdrowe życie rodzinne?

Niezastąpiona jest modlitwa osobista. Popularne są czytania na każdy dzień dostępne w internecie choćby w serwisie mateusz

czy w aplikacjach mobilnych takich jak np. modlitwa w dordze lub również na stronie www.

Jak wykorzystać czytania na każdy dzień w rodzinie?

Czytania na każdy dzień można wykorzystać także w modlitwie rodzinnej czy rodzinnym dialogu. Przed przystąpieniem do dialogu czy modlitwy można odczytać fragment ewangelii przeznaczony na dany dzień a następnie w modlitwie spontanicznej każdy z członków może wyrazić swoje prośby skierowane do Boga. Modlitwa spontaniczna zbliża, bo sprawia, że poznajemy to, co jest ważne dla drugiej osoby, jej najgłębsze pragnienia w odniesieniu do danego kontekstu. I tak w odniesieniu do modlitwy rodzinnej dzięki modlitwie spontanicznej zaczynamy dostrzegać potrzeby dzieci, współmałżonka w tym właśnie zakresie. Ich poznanie sprawia, że nasze serce zaczyna myśleć o potrzebach tej drugiej osoby. Jak bardzo na co dzień myślimy o sobie a tutaj dzięki temu rodzajowi modlitwy otwieramy się na innych. Zauważasz, że twoje serce wypełnia miłość i troska o dobro członków rodziny a to są dobre owoce modlitwy dlatego warto ten element wprowadzić do wspólnego życia.

Dziel się dobrą treścią. Polub artykułShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter