3 cechy charakteru potrzebne do dobrego przeżycia dialogu

3 cechy charakteru, które pozwalają lepiej przeżyć dialog małżeński
Dialog w małżeństwie jest spotkaniem dwóch osób w prawdzie i zaufaniu. Celem dialogu małżeńskiego jest zbliżenie się do siebie, jest dążeniem do tego, by małżonkowie stali się „jednym ciałem„. Dlatego dialog musi być świadomym wyborem, który polega na odpowiedzeniu sobie na pytanie:

  • czy chcę odkryć siebie takim jakim jestem naprawdę?
  • czy chcę by współmałżonek poznał co czuję, co myślę, co przeżywam i aby takiego mnie zaakceptował?

W rzeczywistości są to trudne pytania, bo naturalny jest w nas lęk przed ujawnieniem siebie, przed przyznaniem się do słabości nawet przed samym sobą a co już mówić przed drugim człowiekiem. W tym artykule przyjrzymy się kilku postawom, które należy przyjąć aby dialog stał się autentyczny a przez to szczery i prawdziwy.

Niezbędne cechy charakteru, wewnętrzne usposobienie

Trzeba podkreślić, że każdą z tych postaw, cech charakteru jak zostało tutaj to nazwane można w sobie wzbudzić. To od nas zależy, czy dołożymy starań, by te cechy stały się naszym udziałem. To ostatecznie my decydujemy jaką reakcję wybieramy.

Pokora

prawdziwa pokora polega na tym, że jestem świadomy swoich zalet, ale też i wad. Nie zawsze łatwo jest przyjąć to, że mamy jakieś słabości, niedociągnięcia. Czasem trudno przyjąć do siebie, że nie jest się takim jakim chciałoby się być. Potrzeba tutaj dużo pokory, zaakceptowania siebie, pozwolenia sobie na pewne ułomności, by móc się do nich przyznać przed sobą a w dalszej kolejności przed małżonkiem i Bogiem.

Odwaga

Odwaga wymaga tego, by iść do samego końca w zobowiązaniu, by być uczciwym ze sobą i współmałżonkiem. Trudno czasem przyznać się do takich czy innych słabości i czasem istnieje pokusa, by pewnych tematów nie poruszać. Tymczasem odwaga wymaga od nas tego, by stawiać trudne pytania.

Często słabością może okazać się strach. Strach przed poznaniem siebie, tego kim się jest naprawdę. Różne sytuacje życiowe wymagają od nas pełnienia różnych ról. Praca zawodowa, koleżeństwo, rodzina, to wszystko wymaga od nas spójności wewnętrznej, która polega na wykreowaniu pewnych postaw, sposobu postępowania. Może być tak, że w różnych sytuacjach zakładamy różne maski, które pozwalają nam funkcjonować. Dialog zmusza nas do zdjęcia tych masek, do samookreślenia, osądzenia siebie, pokazania siebie takim jakim się jest. Wtedy trzeba zadać sobie pytanie kim się jest naprawdę? Gdzie jestem w swoim życiu? To pytania, które mogą być nieznośne dla takiej osoby przez, co będzie się obawiać ujawniania siebie.

Do tego trzeba jeszcze dodać strach przed poznaniem współmałżonka. Może wolimy myśleć, że wszystko jest w porządku, bo co jeśli się okaże, że druga osoba ma inne potrzeby, wymagania, które będziemy musieli zaspokoić? I strach przed Bogiem, który również może od nas dużo wymagać.

Wytrwałość

Dobrze wiemy jak często mamy wiele chęci a potem niewiele z nich wychodzi. Na początku dużo zapału a potem ta iskra gdzieś gaśnie. Podjęcie comiesięcznego dialogu jest trudnym wyzwaniem, bo wymaga właśnie wytrwałości w tym postanowieniu. Będą pojawiały się przeszkody zarówno te wewnętrzne związane z niechęcią, lenistwem,  tchórzostwem jak i te zewnętrzne, bo może inaczej by spędzić ten czas? Wytrwałość wymaga tego, by realizować postanowienie miesiąc po miesiącu…

Podane wyżej cechy charakteru związane są z naszą osobowością, wewnętrznym usposobieniem. Jeśli dialog małżeński sprawia trudności, nie wychodzi, to prawdopodobnie odpowiedź znajduje się powyżej. To brak którejś z cech. Możemy mieć problem z wytrwałością, odwagą czy też po prostu z uczciwym zdaniem sobie sprawy ze swoich słabości.

To wszystko sprawia, że nie jesteśmy skorzy do otwarcia się na drugą osobę przez co i łaska Boża ma utrudniony dostęp. Dlatego poniżej znajdują się informację o tym jakie są owoce dobrze przeprowadzonego dialogu dzięki czemu uświadomicie sobie jakie korzyści mogą stać się waszym udziałem jeśli tylko postanowicie „ogołocić siebie”, pójść wąską bramą. Okazuje się też, że dialog małżeński oprócz budowania więzi i poczucia bliskości może być też narzędziem do hartowania cechy charakteru.

Po czym poznać, że dialog był dobrze przeprowadzony?

Dobrze przeprowadzony dialog daje poczucie bliskości a także tego, że jest się bliżej Pana Boga. Po takim dialogu czujemy dużo energii, mamy większy zapał do pracy nad sobą i w ogóle czujemy się lepiej, oraz bardziej szczęśliwsi, co sprawia, że nasz nastrój zaczyna udzielać się innym np. dzieciom i zaczynają też to zauważać. Odzwierciedlenie naszego nastroju przez innych poprawia ogólną relację w rodzinie, spaja ją. Uczymy się w dialogu akceptacji siebie, wyrozumiałości, co powinno przekładać się na coraz lepszą komunikację zauważalną także na co dzień w małżeństwie. Oto coraz lepiej znamy siebie i coraz bardziej zaczynamy rozumieć małżonka a to pozwala coraz częściej zapobiegać doraźnym konfliktom o jakie nietrudno byłoby bez tego poznania.

Dziel się dobrą treścią. Polub artykułShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter